Rapid Astar

Rapid Astar
Rapid Astar

Solvent bazlı, mat görünümlü, çabuk kuruyan, dış hava şartlarına dayanıklı, sanayii boyasıdır.

Image title


→ UYGULANACAK YÜZEYLER


■ Her türlü makine aksamı,

■ Tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları,

   Varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasından önce astar olarak kullanılır.

■ Metal yüzeylere iyi yapışır.

■ Rapid endüstriyel boya’nın altına uygulanır.


→ YÜZEY HAZIRLIĞI 


■ Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir.

■ Yüzey sıcaklığı en düşük 10°C olmalıdır.

■ Çiğlenme noktası civarında ve ıslak nemli yüzeylere uygulama yapmayınız.

→ UYGULAMA DETAYLARI


■ Uygulanacak yüzeyin eski boya kalıntıları, beton, sıva artıkları vb.

   kirleri telle ovma veya mekanik yollarla temizlenmelidir.

■ Tuz, suda çözünen maddeler, suyla yıkama, buhar verme veya

   kimyasal arıtma yöntemleriyle giderilmelidir.

■ Yağ kalıntıları, alkali veya solvent yıkaması ile,

■ Demir yüzeylerdeki paslar tel fırça, zımpara veya kumlama yöntemiyle temizlenmelidir.

■ Boya uygulamadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve doğru inceltilmelidir.

■ İki kat tavsiye edilir.

■ +5°C'nin altında +35°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmalıdır.

■ Alevlerden uzak tutulmalıdır.


→ KURUMA SÜRESİ (20°C sıcaklıkta)


■ Toz tutmama kuruması 20-25 dakikada

■ Dokunma kuruması 2-3 saatte

■ Sert kuruma 24 saatte tamamlar

■ Kimyasal kurumasını en az 5 günde tamamlar


→BOYANABİLEN ALAN


Tek katta yaklaşık 15m2 /kg.


→ SPESİFİKASYONLAR


Renk: Renk kataloğuna bkz.

Katı madde %(ağırlıkça ) : 65 ± 2 (renkle değişir)

Yoğunluk ( g/cm 3,20 °C) : 1,21-1,26

Viskozite (KU, 25 °C) : 85-90

Parlama Noktası : 20 °C


→ UYGULAMA APARATLARI


■ Airless Tabanca

■ Boya Pistole→ İNCELTME


■ % 15-20 oranında inceltilmelidir. (Selülozik tiner veya endüstriyel tiner ile)


→ TÜKETİM


■ Tek katta yaklaşık 100-125 m2 /kg.


→ AMBALAJ


■ 20 Kg. 


→ DEPOLAMA


■ Kapalı, korunmalı mekanlarda orjinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır.

■ Depolama ömrü orjinal 1 yıldır.