Dönüşüm Astarı

Dönüşüm Astarı
Dönüşüm Astarı

Solvent bazlı boyadan, su bazlı boyaya geçiste kullanılan iç cephe boya astarıdır.

Image title


→ UYGULAMA ALANI


■ Brüt beton, pürüzlü veya düz hertürlü sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş

   kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde astar olarak kullanılır. 


→ ÖZELLİKLERİ


■ Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. 

■ Boya sarfiyatını azaltır. 

■ Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. 

■ Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. 


 → YÜZEY HAZIRLAMA


■ Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır.

■ Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, vb. temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme  yapılmalıdır.

■ Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).

■ Eski/yeni sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçmeden önce ve su bazlı

   İpekmat, yarımat, parlak sistemlerde (astar uygulama öncesi) yüzeylerin zımpara ile matlaştırılmalıdır.

■ Yeni sıvalı yüzeylere geniş şeffaf koli bandı yapıştırılıp çekilmelidir.

■ Sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama ya da mekanik

   yollarla temizlik yapılmalı, daha sonra astar uygulanmalıdır.

■ Yüzeyler dondan korunmalıdır.

■ Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey

   sıcaklığının +5°C ile+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

■ Uygulamalar fırça, rulo veya airless(püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır.


→ BOYANABİLEN ALAN


■ 1 kg. yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 10-12 m2’ / L 


→ UYGULAMA APARATLARI


■ Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.


→ KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)


■ İlk kuruma: 1-2 saat

■ Boya uygulama: 6 saat

■ Su bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 6 saat,

■ Solvent bazlı boya üzerindeki uygulamalarda 24 saattir

■ Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.


→ TÜKETİM


■ 1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 /m2 alan tek kat boyanabilir.


→ İNCELTME


■ Su ile %5 oranında inceltiniz.


→ AMBALAJ


■ 20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova


→ DEPOLAMA


■ Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.